Organisatieadvies & team coaching

Als verandering in je team of organisatie nodig is!

Vraag om verandering kan verschillende redenen hebben. Jullie gaan over naar meer persoonlijk leiderschap, de communicatie onderling laat te wensen over, je hebt een team waar veel onrust is, de processen kunnen beter of initiatieven en resultaten blijven achter. Ieder heeft zijn specifieke vraag.

Een mooi initiatief om het aan te pakken!

Maar hoe ga je nu hiermee aan het werk? Hoe zorg je voor een goede samenwerking en dat alle neuzen dezelfde kant op staan? Welke elementen zijn nodig om dat te bereiken? En welke stappen moeten je nemen om tot een goed samenwerkend team te komen?

Resultaat

De belangrijkste stap die je als team zal maken is ontdekken wat er is en kan! Je gaat zien en ervaren hoe je op een realistische manier kan veranderen. De integrale aanpak maakt dat je tegelijkertijd inzicht krijgt in jezelf én collega’s over de beleving, verwachting, overtuigingen en emoties. Dit heb je nodig om te weten hoe je elkaar op een positieve manier kan stimuleren en patronen van tegenwerkende dynamieken weet te doorbreken.

IMG_8706_klein

Een unieke visuele analyse dat in één klap inzicht geeft op alle niveaus!

Inez excelleert in het maken van scherpe analyses voor individuen, teamleiders, teams, directies en bestuurders. Dit doet ze in de bijzondere vorm van visuele tekeningen. Je krijgt een totaalbeeld te zien: competenties, vaardigheden, posities, onderstromen, emoties en gedrag. Mogelijkheden en kansen. En antwoordt op de vraag: aan welke ‘knoppen’ moet ik draaien en hoe kunnen we op een praktische, haalbare manier de verandering vanuit de kern aan te pakken?

Programma

Het doel van het programma is om een heldere analyse te krijgen van de mogelijkheden van het team. Inzicht krijgen in de tegenwerkende dynamieken. En bepalen welke aanpak nodig is om kan tot een goede samenwerking te komen. Het team gaat ontdekken, ervaren en leren hoe je op goede manier samen sturing geven aan processen. Het team leert beter communiceren en oplossingsgericht beslissingen nemen.

Meer weten over onze ervaringen op dit gebied? Neem vrijblijvend contact op.

pencil_icon

“Inez Petter weet door scherpe analyse in combinatie met haar kennis en ervaring, door te dringen tot de kern van de zaak. Geen standaardoplossingen voor complexe situaties maar echt maatwerk. Wat haar uniek maakt is haar talent om haar analyse van het team op een bijzonder heldere en aangename wijze, visueel weer te geven. Haar tekeningen/modellen zijn niet alleen mooi om naar te kijken maar maken de uitdaging voor alle betrokken spelers tastbaar en duidelijk. Het is een betrokken adviseur/trainer en benaderbaar zonder daarbij een blad voor de mond te nemen of om de hete brei heen te draaien.”

Realistisch veranderen door integrale aanpak

Inez Petter werkt graag in teamverband naar oplossingen toe. Een effectieve en doelgerichte werkomgeving en goede werksfeer creëer je immers samen. Dat begint met een scherpe analyse van knelpunten. Waar blijft tijd liggen, waarom loopt het stroef? Hoe kan dat beter volgens de werknemers zelf? Is er gebrek aan tijd, kennis of vaardigheden? Wat is de eerste stap om aan die verbetering te werken? Een realistische aanpak die direct resulteert in verandering: betere communicatie en samenwerking op de werkvloer, meer eigenaarschap en zelfsturend vermogen.